Arne Weverling

Oplossingsgerichte verbinder en aanjager!

‘Kansen zien, knelpunten herkennen, mensen met elkaar verbinden en gezamenlijk resultaten boeken is waar ik energie van krijg. Door mijn achtergrond in de publieke en private wereld kijk ik vanuit een brede maatschappelijke context en doe ik wat haalbaar is.
Ik analyseer door goed te luisteren, te begrijpen en daardoor te leren wat er leeft en waaraan behoefte is. Ik ben nieuwsgierig en instinctief wil ik eerst met mensen praten. Het ontwikkelen van een gezamenlijke visie combineer ik met realisatiekracht zodat we ontwikkelingen in gang zetten en waarde creëren’.

Als strategisch adviseur betrek ik alle relevante stakeholders en stel goede maar ook ongemakkelijke vragen.

Als voorzitter zorg ik voor een gedegen en hygiënisch besluitvormingsproces waarin iedereen tot z’n recht komt.

Als toezichthouder combineer ik mijn zakelijkheid met een brede blik op maatschappelijke ontwikkelingen.

Hij heeft veel ervaring en affiniteit met

Werkwijze

Arne zorgt voor interactie en is energiek, laagdrempelig, to the point en no nonsense. Graag maakt hij complexe zaken toegankelijker!

Dagvoorzitterschappen

Ook betreedt Arne sinds jaar en dag het podium om discussies te leiden, congressen en evenementen te presenteren of groepen toe te spreken. De basis is altijd zijn nieuwsgierigheid, interesse in mensen, goed luisteren, observeren en verbanden leggen.

Dit zorgt voor verrassende bijeenkomsten die zorgen voor verbinding of verwondering, maar in ieder geval voor nieuwe inzichten. Met het aanvoelen van een situatie creëert hij de juiste sfeer en met een kwinkslag weet hij het ijs te breken.

Over Arne

Arne Weverling groeide op in tuinbouwregio Westland, in een ondernemersgezin als zoon van een hovenier. Hij heeft zelf weliswaar geen groene vingers, maar wel een groen hart en als oprichter en eigenaar van communicatiebureau Arling werkte hij dan ook voor veel groene, innovatieve en internationaal opererende bedrijven. Ook was hij presentator en interviewer van tientallen debatten en congressen en produceerde en presenteerde hij het tv-programma OOG; ondernemen onder glas waarmee hij oplossingen toonde voor het wereldwijde voedselvraagstuk.

Na zijn jaren als ondernemer en journalist leidde zijn nieuwsgierigheid en maatschappelijke betrokkenheid hem naar het wethouderschap van de gemeente Westland en daarna het lidmaatschap van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. In het openbaar bestuur maakte hij zich hard voor een goed woon- en werkklimaat voor arbeidsmigranten, een concurrerend economisch vestigingsklimaat met een optimale digitale infrastructuur, het voeden en vergroenen van steden, modernisering van het biotechnologiebeleid en innovaties zoals de tuinbouw en de ontwikkeling van kweekvlees.

Momenteel is hij eigenaar van strategisch bureau Awesome Affairs dat brancheverenigingen, maatschappelijke organisaties en overheden helpt met oplossingen voor hun knelpunten en uitdagingen. Hiervoor ontwikkelde hij het V7-model dat effectief zorgt voor versnelling en resultaat waarbij het voeren van de dialoog ook weer centraal staat.