Arne Weverling

Ondernemend bestuurder & toezichthouder

Mijn werkwijze

Communicatief, verbindend, strategisch, agenderend en resultaatgericht!


Mijn kracht

Aanjager van duurzame vooruitgang dat is wat ik ben! Als zoon van een hovenier, opgegroeid in de innovatieve tuinbouwstreek Westland zijn groene groei, ondernemerschap en innovatie belangrijke thema’s in mijn leven. Mijn jarenlange ervaring in het bedrijfsleven en in het openbaar bestuur zet ik graag in als ondernemend bestuurder voor organisaties die opereren op het snijvlak van markt en maatschappij.

Sterk ben ik in het herkennen van knelpunten, het agenderen en initiëren van kansen en het realiseren van verandering. Aan zowel publieke als private zijde wist ik samen met anderen mooie resultaten te bereiken.

Mijn kracht is dat ik denk en werk vanuit een brede maatschappelijke context en dat ik vanuit dat perspectief kijk naar de strategie en nieuwe mogelijkheden. Ik ben een realistische optimist die een werkbare open sfeer creëert waarin iedereen tot z’n recht komt. Als teamspeler werk ik aan wederzijds begrip, draagvlak en het hoogst haalbare resultaat. Ik krijg energie van het verbinden van mensen, groepen en organisaties en van het werken in netwerken.

Veel ervaring deed ik op met stakeholdermanagement, inkomstenoptimalisatie, bedrijfsvoering, communicatie, positionering, belangenbehartiging, fondsenwerving en verenigingsmanagement. Het smeden van coalities in een ingewikkelde context en het effectief blijven in situaties met publieke druk, nationale aandacht, uiteenlopende belangen en tegengestelde visies hebben mij verder gevormd tot een ondernemende bestuurder.

Ik heb veel ervaring en affiniteit met

Mijn leiderschap

‘Leiderschap veronderstelt dat je richting geeft aan een organisatie. Ik doe dat door kansen te zien, mensen met elkaar te verbinden en gezamenlijk resultaten te boeken. Ik denk vanuit het algemeen belang, kijk naar knelpunten en doe wat haalbaar is. Ik analyseer door goed te luisteren, te begrijpen en daardoor te leren wat er leeft en waaraan behoefte is. Ik ben een nieuwsgierig mens en instinctief wil ik eerst met mensen praten, daar begint mijn leiderschap. Dat heb ik nodig om mijn analyse te maken, om de koers uit te zetten. Ik wil het liefst werken met mensen die op allerlei terreinen beter zijn dan ik. Mijn rol is om hen met elkaar te verbinden, om hen te laten samenwerken’.

Mijn historie

2017 – 2021

Ondernemers optimaal laten ondernemen was mijn drijfveer om lid te worden van de Tweede Kamer. In die rol was ik als woordvoerder buitenlandse handel pleitbezorger van het sluiten van handelsverdragen, het creëren van een gelijk speelveld tussen de EU en China en het afschaffen van de WTO-status van China als ontwikkelingsland.

Als woordvoerder ontwikkelingssamenwerking lukte het om het bedrijfsleven een prominentere rol te geven en hulp en handel meer in balans te brengen. Om het continent Afrika verder te ontwikkelen werd een plan gelanceerd om 15 consortia van Nederlandse bedrijven te bouwen die doelgericht in 15 focuslanden aan de slag gaan om te zorgen voor economische ontwikkeling.

Ook heb ik me hard gemaakt voor de uitrol van 5G en een optimale digitale infrastructuur waarbij de nationale veiligheid prioriteit had en digitale ontwrichting van cruciale systemen door cyberaanvallen werd tegengegaan.

Tevens heb ik aangedrongen op modernisering van het biotechnologiebeleid, een nationale tuinbouwagenda, een steunfonds voor door Corona getroffen telers, een kweekvlees actieagenda en het vergroenen van steden.

Bij mijn vertrek uit de Tweede Kamer in maart 2021 werd ik door Kamervoorzitter Kadija Arib geprezen om mijn Groene Geluid!

 

2009 – 2017

Als wethouder van tuinbouwgemeente Westland faciliteerde ik acht jaar lang bedrijven bij hun groeidoelstellingen. Zo was ik ondermeer verantwoordelijk voor arbeidsmigratie, ruimtelijke ordening, bouwen en wonen, internationalisering van de tuinbouwsector en de positionering van Westland als aantrekkelijke vestigingsplaats. Onder het motto Feeding & Greening the Cities was ik betrokken bij inkomende handelsmissies en uitgaande handelsmissies naar Japan en China. Ook was ik mede initiator van het Nationaal Voedingsdebat, het talentenplatform HortiHeroes en Dutch Greenhouse Delta. Tevens was ik voorzitter van de landelijke wethoudersvereniging en bestuurslid van de VNG.

 

1994 – 2009

Met mijn communicatiebureau Arling zorgde ik 15 jaar lang voor verbinding tussen bedrijven en hun belangrijkste doelgroepen en was ik sparringpartner van ondernemers. Tot mijn klantenkring behoorden internationale groene koplopers uit innovatieve sectoren zoals veredelaars, kwekers, handelaren, logistieke dienstverleners en technische toeleveranciers. Arling verzorgde de juiste positionering, zichtbaarheid en reputatie van een onderneming bij haar stakeholders. In 2009 verkocht ik het bedrijf voor een overstap naar een verantwoordelijke rol in het openbaar bestuur.

 

1988 – 2009

Mijn interesse in mensen openbaarde zich al toen ik me als 14-jarige scholier melde bij streekomroep WOS Media. Jarenlang interviewde ik voor radio en tv de meest uiteenlopende mensen. Ook produceerde en presenteerde ik tv-programma OOG; Ondernemen Onder Glas!

Ook als dagvoorzitter had ik het genoegen om zeer veel mensen te spreken, te verbinden en in beweging te krijgen. Van politiek debat tot strategische sessie en van diepte-interview tot presentatie voor een groot publiek. Verder was ik gedurende 16 jaar gastheer/presentator van het landelijke fietsevenement Ride for the Roses tbv KWF Kankerbestrijding.