Arne Weverling

Ondernemend bestuurder

Graag werk ik op het snijvlak van publiek en privaat en ik hou ervan om complexe dingen mogelijk te maken. Ik ben een aanjager en procesbegeleider die energie en voldoening krijgt van het boeken van resultaat, het verbinden van mensen en organisaties en van het werken in netwerken.

Veel ervaring deed ik op met publiek-private samenwerking, stakeholdermanagement, inkomstenoptimalisatie, bedrijfsvoering, positionering, belangenbehartiging en verenigingsmanagement. Het smeden van coalities in een ingewikkelde context en het effectief blijven in situaties met publieke druk, nationale aandacht en uiteenlopende belangen hebben mij verder gevormd.

Al op jonge leeftijd begon ik met het stellen van vragen en dat werd de basis van al mijn werk in de afgelopen decennia. Dit, in combinatie met mijn ervaring als ondernemer, als openbaar bestuurder en als volksvertegenwoordiger brengt met zich mee dat ik denk en werk vanuit een brede maatschappelijke context en dat ik vanuit dat perspectief strategisch kijk naar nieuwe mogelijkheden. We leven tenslotte in een tijdperk van veranderingen!

Ik heb veel ervaring en affiniteit met

Mijn kracht

Voorzitterschappen & toezichthoudende functies

Strategie & business
development

Stakeholdermanagement & Government relations

Corporate communicatie & herpositionering

Mijn leiderschap

‘Leiderschap veronderstelt dat je richting geeft. Ik doe dat door kansen te zien, mensen met elkaar te verbinden en vakmensen te faciliteren. Ik denk vanuit het algemeen belang, kijk naar knelpunten en doe wat haalbaar is. Ik analyseer door goed te luisteren, te begrijpen en daardoor te leren wat er leeft en waaraan behoefte is. Ik ben nieuwsgierig en instinctief wil ik eerst met mensen praten om mijn analyse te maken, om de koers uit te zetten. Het liefste werk ik met mensen die op allerlei terreinen beter zijn dan ik. Mijn rol is om hen met elkaar te verbinden, te laten samenwerken en gezamenlijk vooruitgang te boeken’.

Mijn historie

2017 – 2021

Ondernemers optimaal laten ondernemen was mijn drijfveer om lid te worden van de Tweede Kamer. In die rol was ik als woordvoerder buitenlandse handel pleitbezorger van het sluiten van handelsverdragen, het creëren van een gelijk speelveld tussen de EU en China en het afschaffen van de WTO-status van China als ontwikkelingsland.

Als woordvoerder ontwikkelingssamenwerking lukte het om het bedrijfsleven een prominentere rol te geven en hulp en handel meer in balans te brengen. Om het continent Afrika verder te ontwikkelen werd een plan gelanceerd om 15 consortia van Nederlandse bedrijven te bouwen die doelgericht in 15 focuslanden aan de slag gaan om te zorgen voor economische ontwikkeling.

Ook heb ik me hard gemaakt voor de uitrol van 5G en een optimale digitale infrastructuur waarbij de nationale veiligheid prioriteit had en digitale ontwrichting van cruciale systemen door cyberaanvallen werd tegengegaan.

Tevens heb ik aangedrongen op modernisering van het biotechnologiebeleid, een nationale tuinbouwagenda, een steunfonds voor door Corona getroffen telers, een kweekvlees actieagenda en het vergroenen van steden.

Bij mijn vertrek uit de Tweede Kamer in maart 2021 werd ik door Kamervoorzitter Kadija Arib geprezen om mijn Groene Geluid!

 

2009 – 2017

Als wethouder van tuinbouwgemeente Westland
faciliteerde ik acht jaar lang bedrijven bij hun groeidoelstellingen. Zo was ik ondermeer verantwoordelijk voor arbeidsmigratie, ruimtelijke ordening, bouwen en wonen, internationalisering van de tuinbouwsector en de positionering van Westland als aantrekkelijke vestigingsplaats.

Als verantwoordelijke voor arbeidsmigratie was ik landelijk voortrekker van de aanpak en maatwerkinschrijving van Oost-Europese arbeidsmigranten in de Basis Registratie Personen. Hierdoor ontstond inzicht in inwoneraantallen, betalen arbeidsmigranten mee aan lokale belastingen en wordt duidelijk waar zij wonen en onder welke omstandigheden. Door deze snelle inschrijving wordt drukte bij de gemeentelijke balies voorkomen en werken uitzendbureaus mee aan een goed woon- en werkklimaat. Op verzoek van de ministeries van BZK en Sociale Zaken verzorgden wij vele workshops voor andere gemeenten. Handhaving en controle is hierdoor makkelijker en de groei van een grote groep anonieme burgers wordt voorkomen. Voor de rechtmatige verloning van arbeidsmigranten initieerden we bij het ministerie van SZW de Wet Aanpak Schijnconstructies.

Onder het motto Feeding & Greening the Cities was ik betrokken bij inkomende handelsmissies en uitgaande handelsmissies naar Japan en China. Ook initieerden we een gebiedsmarketingstrategie met bijbehorende campagnes, een acquisitiestrategie en de website www.westlandhortibusiness.com. Verder was ik mede initiator van het Nationaal Voedingsdebat, het talentenplatform HortiHeroes en Dutch Greenhouse Delta. Tevens was ik voorzitter van de landelijke wethoudersvereniging en bestuurslid van de VNG.

 

1988 – 2009

Twintig jaar lang was ik actief in media, journalistiek en communicatie. Als 14-jarige scholier openbaarde mijn interesse in mensen zich toen ik me meldde bij streekomroep WOS Media. Jarenlang interviewde ik voor radio en tv de meest uiteenlopende mensen. Ook produceerde en presenteerde ik tv-programma OOG; Ondernemen Onder Glas! 

 

Als dagvoorzitter en interviewer had ik ook het genoegen om zeer veel mensen te spreken, te verbinden en in beweging te krijgen. Van politiek debat tot strategische sessie en van diepte-interview tot presentatie voor een groot publiek. Verder was ik gedurende 16 jaar gastheer/presentator van het landelijke fietsevenement Ride for the Roses tbv KWF Kankerbestrijding.

 

Met mijn communicatiebureau Arling zorgde ik jarenlang voor verbinding tussen bedrijven en hun belangrijkste doelgroepen en was ik sparringpartner van ondernemers. Tot mijn klantenkring behoorden internationale groene koplopers uit innovatieve sectoren zoals veredelaars, kwekers, handelaren, logistieke dienstverleners en technische toeleveranciers. Arling verzorgde de juiste positionering, zichtbaarheid en reputatie van een onderneming bij haar stakeholders. In 2009 verkocht ik het bedrijf voor een overstap naar het openbaar bestuur.