Ga direct naar de inhoud.

Curriculum Vitae Arne Weverling

Persoonlijk                

Naam                                      Arne Weverling

Woonplaats                             Naaldwijk, gemeente Westland

Geboren                                  30 augustus 1974 in Den Haag

Burgerlijke staat                       Getrouwd, twee kinderen 

 

Werkervaring

2017 – heden    Lid Tweede Kamer der Staten Generaal namens de VVD

2009 – 2017     Wethouder Gemeente Westland

1994 – 2008     Directeur / eigenaar Communicatiebureau Arling BV

1992 – 2008     Freelance discussieleider en presentator van debatten, congressen en radio & tv programma’s

1999 – heden    Certificaathouder zonder zeggenschap van familiebedrijf Weverling Groenprojecten. Sinds 2016 omgezet in AWE Holding BV.

1997 – 1999     Promotiemanager Radio Noordzee

1996 – 1997     Promotiemedewerker theaterimpresariaat Jacques Senf

1988 – 1996     Interviewer, presentator, redacteur en producent van radio- en televisieprogramma’s bij streekomroep WOS

Portefeuilles tijdens wethouderschap gemeente Westland

Mei 2014 – februari 2017         

portefeuille: Ruimtelijke ordening, Bouwen & wonen, Volkshuisvesting, Arbeidsmigratie, Externe positionering & vestigingsklimaat (Gebiedsmarketing, internationalisering, public affairs, acquisitie nieuwe bedrijven).

Mei 2010 – mei 2014

portefeuille: Arbeidsmigratie, Personeel & organisatie, ICT & facilitaire zaken, Communicatie & dienstverlening, Gebiedsmarketing & internationalisering, Cultuur & historisch erfgoed, Kust, toerisme & recreatie.

Maart en april 2010

Formateur en onderhandelaar van een nieuwe coalitie en college van B & W.

Februari 2009 – april 2010       

portefeuille: Inrichting & beheer openbare ruimte, Milieubeleid & vergunningverlening, Bouw nieuw gemeentehuis, Cultuur & monumentenzorg, ICT & E-dienstverlening, Kust, inclusief toerisme, recreatie en kustverdediging.

Ambtshalve nevenfuncties / qualitate qua tijdens wethouderschap

2015 – 2017     Lid bestuur VNG; Vereniging Nederlandse Gemeenten

2014 – 2017     Voorzitter landelijke Wethoudersvereniging (bestuurslid sinds 2011)

2014 – 2017     Lid Klankbordgroep van BZK; Aanzien van het politieke ambt

2014 – 2017     Lid Stuurgroep van BZK; Lokale democratie in beweging                     

2010 – 2017     Bestuursvoorzitter stichting Westland Marketing

2009 – 2017     Lid RVC Ontwikkelmaatschappij Het Nieuwe Westland

2009 – 2014     Lid AVA Holding IOPW NV

2011 – 2014     Lid VNG-commissie Gemeentelijke Dienstverlening & Informatiebeleid.

2013 – 2014     Lid Klankbordgroep e-Overheid voor Bedrijven

2013 – 2014     Lid Stuurgroep RNI; Register Niet Ingezetenen

2012 – 2014     Voorzitter Aanjaagteam Huisvesting Arbeidsmigranten Haaglanden

2009 – 2015     Voorzitter gemeenschappelijke regeling Kabelbedrijf CAIW (in liquidatie)

2009 – 2014     Lid AVA NV Holding Westland Infra

2009 – 2014     Lid algemeen bestuur Recreatieschap Midden Delfland

2009 – 2012     Lid stuurgroep Zandmotor en IRP/Kustvisie

Persoonlijke nevenfuncties

2017 – heden    Lid Raad van Advies Weverling Groenprojekten BV

2015 – 2017     Lid Raad van Toezicht st. NLPO; Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (OLON)

2014 – 2017     Lid Raad van Advies NVVB; Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken

1999 – 2015     Lid organisatie Ride for the Roses Nederland. Landelijk wielerevenement tbv KWF

2008 – 2009     Bestuurslid stichting Openbaar Onderwijs Westland

2008 – 2009     Lid Raad van Advies Sociale Werkvoorziening Patijnenburg

2006 – 2009     Bestuurslid stichting Sculptura; verfraaiing straatbeeld met beeldende kunst

2007 – 2009     Lid DB VNO – NCW Westland – Delfland en initiator stuurgroep imago Westland

2005 – 2009     Lid AB VNO – NCW Westland – Delfland

2002 – 2009     Voorzitter CBMP; Club voor Bedrijven Monster – Poeldijk

2002 – 2009     Bestuurslid FBW; Federatie Bedrijfsleven Westland

2000 – 2002     Teammanager hoofdklasse Heren 1 van hockeyvereniging HGC te Wassenaar.

1997 – 2003     Bestuurslid Hockey Vereniging Westland te Naaldwijk. Tevens lid lustrumcommissie.

1996 – 2001     Oprichter stichting sportpromotion; organisator van het jaarlijkse Amstel Voetbalgala.

Opleidingen en cursussen

2017                Nationaal Register Academy; leergang Board Potentials; ‘Commissaris Nieuwe Stijl’

2016 – 2017     Universiteit van Tilburg; post-hbo Politiek-Bestuurlijk Management

2014                Universiteit Leiden, campus Den Haag; leergang Public Affairs

2011 - 2016      Haya v Somerenstichting VVD; Liberale Loopbanen, kadertraining en topkadertraining

2012                 Taleninstituut Regina Coeli; Individuele taaltraining Engels

2012                Comenius Leergang; Summercourse tbv Visie- en leiderschapsontwikkeling

2009 – 2011     Fontys Bestuursacademie en VNG Academie; diverse trainingen tbv openbaar bestuur

2008 – 2009     Hogeschool Utrecht; leergang strategische communicatie en crossmedia

2006 – 2007     Haagse Hogeschool; post-hbo Bedrijfskunde

1996 – 2004     Media Academie Hilversum; diverse opleidingen

1986 – 1991     ISW De Morgenster, Monster

1980 – 1986     Openbare basisschool De Willemsschool, Monster

Maatschappelijk

Sport: hockey, skiën, sportschool

Lid van: VVD, Internationaal perscentrum Nieuwspoort, Ronde Tafel 97, Kookclub Heerenleed en voorheen van VNO-NCW, MKB, Jong Management, Rotaryclub Westland Polanen en sociëteit Club Holland.